Sendt live torsdag 11. mars 2021 – Næringsmegleren

Eiendomsnytt

Følg med på EiendomsNytt. Vårt webinar med nyheter fra bransjen. Følg med for nye episoder. Trykk her for å se mer.

Episode beskrivelse

Arealplanen for Kristiansand kommune er meget aktuell i disse dager og tema for hele vår sending.

Høringsutkastet til planprogram forelå 20.januar i år og høringsfristen er allerede 19.mars.

Hva er arealbehov og egnethet for ulike typer av næringsutvikling, i hvilke områder i kommunen?
Hvor skal det være kultur- og tjenestetilbud?
Hvor skal det være handels- og næringsvirksomhet? 
Hvilke områder bør utvikles først, hvor skal det bygges boliger, og hvor skal det være grøntområder?
Hvordan kan arealbruken i kommunen bidra til å nå FNs bærekraftsmål?

Spørsmålene er mange og store, og vi har utfordret to nøkkelpersoner til å belyse viktige sider ved arealplanen sett fra næringslivet sitt ståsted.

Gjester i studio er:
Ragnar Evensen, direktør for by- og stedsutvikling i Kristiansand kommune og Jan Willy Føreland, tidligere rådgiver i en rekke konsulentselskaper og kjent «byplanlegger».