Kontakt – Næringsmegleren

Eiendomsnytt

Følg med på Eiendomsnytt. Vårt webinar med nyheter fra bransjen. Følg med for nye episoder. Trykk her for å se mer.

Unni Mesel

Daglig leder
Mobil: 95 25 80 37
unni@naringsmegleren.no

Mesel tiltrådte stillingen som daglig leder i november 2019. Før dette var hun administrerende direktør for Aquarama og hadde ansvar for konsept-utvikling, etablering av driftsorganisasjon, kommersialisering og daglig drift av aktivitetssenteret. Mesel er utdannet cand philol ved Universitetet i Bergen, med hovedfag i massekommunikasjon og medievitenskap, samt fagene økonomi, matematikk og informatikk. Videre har hun videreutdannet seg innenfor prosjektledelse og endringsledelse, samt er sertifisert som prestasjons- og team-coach. Hun har mer enn 20 års erfaring som leder, hvorav 12 år i eiendomsbransjen på Østlandet der hun bl.a. var eiendomsdirektør i kjøpesenterselskapet Sektor EiendomsUtvikling AS i perioden 2007-2012. Mesel har også gjennom sin yrkeskarriere innehatt en rekke styreverv i ulike faglige fora og er per dags dato styreleder i Kvadraturforeningen i Kristiansand.

Gunnar S. Sædberg

Seniorpartner/ Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 90 68 84 93
gunnar@naringsmegleren.no

Sædberg har arbeidet i bransjen siden 1985. Før han var med på å grunnlegge Næringsmegleren var han faglig leder hos Meglerhuset Sædberg AS hvor han også var ansvarlig for omsetning av næringseiendom. Sædberg har eksamen fra Norges Eiendomsmeglerhøyskole (1988) og har påbygd dette med ex.phil. og flere avdelinger ved juridisk fakultet, samt spesialutdanning innen næringseiendom. Han benyttes som fagkyndig meddommer og skjønnsmann i Tingretten og Voldsgiftsretten samt Agder Lagmannsrett, og har vært engasjert i foreningsarbeid, politisk virksomhet og faglige fora, bla. som formann i Sørlandets eiendomsmeglerforening.

Jens Helge Hodne

Seniorpartner/ Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 40 40 86 12
jens.helge@naringsmegleren.no

Hodne har arbeidet med eiendomsmegling siden 1985 med eksamen fra Norges Eiendomsmeglerhøyskole i 1987.  Før han var med på å grunnlegge Næringsmegleren var han innehaver og daglig leder av Hodne Eiendom AS.  Her var han ansvarlig for arbeid med næringseiendom. Hodne har hatt flere tillitsverv i Norges Eiendomsmeglerforbund og har også vært formann i Sørlandets Eiendomsmeglerforening. Han har flere år vært styremedlem i Forum for Næringsmegling og er nå formann i forumet.  Videre har Hodne hatt flere verv knyttet til lokale organisasjoner og selskap. Hodne benyttes som fagkyndig meddommer av Tingretten og Voldsgiftsretten samt Agder Lagmannsrett.

Mikal F. Smeplass

Eiendomsmegler MNEF/Siviløkonom
Mobil: 90 81 88 99
mikal@naringsmegleren.no

Smeplass ble ansatt i oktober 2016. Han er utdannet siviløkonom ved Universitetet i Agder, og har i tillegg en bachelor i eiendomsmegling ved Høgskolen i Sørøst-Norge (Bø). I tillegg til å bidra med fersk fagkompetanse fra universitetet, er Smeplass en imøtekommende, dedikert og serviceinnstilt person, som er sulten på å lykkes. Smeplass har en aktiv fritid med engasjement både som fotballspiller i hjembygda Finsland, og som lidenskapelig fluefisker.

Christoffer Rønningen Aamoth

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF/Siviløkonom
Mobil: 47 24 30 37
christoffer@naringsmegleren.no

Line Ericha Strandli

Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 48 11 33 38
line@naringsmegleren.no

Sylvi Birkeland

Oppgjørsansvarlig/Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 40 40 86 08
sylvi@naringsmegleren.no

Birkeland er utdannet eiendomsmegler ved BI og ble ansatt i Næringsmegleren i 2008. Før dette var Birkeland ansatt i 16 år som oppgjørs- og regnskapsmedarbeider i Hodne Eiendom AS. Birkeland har også lang erfaring fra arbeid i bank. Birkeland har ansvar for oppgjør og regnskap hos Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS.

Kontaktinfo

Næringsmegleren
Sædberg & Hodne AS

Tollbodgaten 8
P.b. 629, 4665 Kristiansand

Tlf: 38 10 44 44
Faks: 38 10 44 45
post@naringsmegleren.no

Kontaktskjema

Fyll ut og send inn, så kontakter vi deg!

Våre tjenester omfatter bl.a

Utleie

av næringslokaler

Les mer

Salg

av næringseiendom og utviklingsprosjekter

Les mer

Verdivurderinger

Les mer

Rådgivning

knyttet til næringseiendom

Les mer

Oppgjør

Les mer