Kontaktinfo

Næringsmegleren
Sædberg & Hodne AS

Tollbodgaten 8
P.b. 629, 4665 Kristiansand

Tlf: 38 10 44 44
Faks: 38 10 44 45
post@naringsmegleren.no

Kontaktskjema

Fyll ut og send inn, så kontakter vi deg!

Gunnar S. Sædberg

Seniorpartner/ Eiendomsmegler MNEF
Direkte: 38 10 44 47
Mobil: 90 68 84 93
gunnar@naringsmegleren.no

Sædberg har arbeidet i bransjen siden 1985. Før han var med på å grunnlegge Næringsmegleren var han faglig leder hos Meglerhuset Sædberg AS hvor han også var ansvarlig for omsetning av næringseiendom. Sædberg har eksamen fra Norges Eiendomsmeglerhøyskole (1988) og har påbygd dette med ex.phil. og flere avdelinger ved juridisk fakultet, samt spesialutdanning innen næringseiendom. Han benyttes som fagkyndig meddommer og skjønnsmann i Tingretten og Voldsgiftsretten samt Agder Lagmannsrett, og har vært engasjert i foreningsarbeid, politisk virksomhet og faglige fora, bla. som formann i Sørlandets eiendomsmeglerforening.

Jens Helge Hodne

Seniorpartner/ Eiendomsmegler MNEF
Direkte: 38 10 44 46
Mobil: 40 40 86 12
jens.helge@naringsmegleren.no

Hodne har arbeidet med eiendomsmegling siden 1985 med eksamen fra Norges Eiendomsmeglerhøyskole i 1987.  Før han var med på å grunnlegge Næringsmegleren var han innehaver og daglig leder av Hodne Eiendom AS.  Her var han ansvarlig for arbeid med næringseiendom. Hodne har hatt flere tillitsverv i Norges Eiendomsmeglerforbund og har også vært formann i Sørlandets Eiendomsmeglerforening. Han har flere år vært styremedlem i Forum for Næringsmegling og er nå formann i forumet.  Videre har Hodne hatt flere verv knyttet til lokale organisasjoner og selskap. Hodne benyttes som fagkyndig meddommer av Tingretten og Voldsgiftsretten samt Agder Lagmannsrett.

Sylvi Birkeland

Oppgjørsansvarlig/Eiendomsmegler MNEF
Direkte: 38 10 44 41
Mobil: 40 40 86 08
sylvi@naringsmegleren.no

Birkeland er utdannet eiendomsmegler ved BI og ble ansatt i Næringsmegleren i 2008. Før dette var Birkeland ansatt i 16 år som oppgjørs- og regnskapsmedarbeider i Hodne Eiendom AS. Birkeland har også lang erfaring fra arbeid i bank. Birkeland har ansvar for oppgjør og regnskap hos Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS.

Inger R. Amundsen

Salgssekretær
Direkte: 38 10 44 44
Mobil: 95 03 55 98
inger@naringsmegleren.no

Amundsen ble ansatt i Næringsmegleren 2002. Før dette arbeidet hun i 16 år som sekretær, regnskapsmedarbeider og personalansvarlig ved Høie Fabrikker, samt en kort periode hos Meglerhuset Sædberg. Amundsen har verv i lokalt foreningsliv.

Mikal F. Smeplass

Eiendomsmegler MNEF/Siviløkonom
Direkte: 38 10 44 42
Mobil: 90 81 88 99
mikal@naringsmegleren.no

Smeplass ble ansatt i oktober 2016. Han er utdannet siviløkonom ved Universitetet i Agder, og har i tillegg en bachelor i eiendomsmegling ved Høgskolen i Sørøst-Norge (Bø). I tillegg til å bidra med fersk fagkompetanse fra universitetet, er Smeplass en imøtekommende, dedikert og serviceinnstilt person, som er sulten på å lykkes. Smeplass har en aktiv fritid med engasjement både som fotballspiller i hjembygda Finsland, og som lidenskapelig fluefisker.

Christoffer Rønningen Aamoth

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF/Siviløkonom
Direkte: 38 10 44 49
Mobil: 47 24 30 37
christoffer@naringsmegleren.no

Våre tjenester omfatter bl.a

Utleie

av næringslokaler

Les mer

Salg

av næringseiendom og utviklingsprosjekter

Les mer

Verdivurderinger

Les mer

Rådgivning

knyttet til næringseiendom

Les mer

Oppgjør

Les mer