Om oss – Næringsmegleren

Eiendomsnytt

Følg med på EiendomsNytt. Vårt webinar med nyheter fra bransjen. Følg med for nye episoder. Trykk her for å se mer.

Intro

Næringsmegleren AS ble etablert i 2001 og består av ni fremoverlente og høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi er Sørlandets eneste eiendomsmegler som utelukkende fokuserer på næringseiendommer. Våre kontorer er lokalisert i Kristiansand og Arendal, og vi har er geografisk nedslagsfelt som omfatter hele Agder.

Næringsmeglerens visjon er å inspirere og bidra til verdiskapning på Sørlandet. Det oppnår vi blant annet ved å være et naturlig møtested for virksomheter som skal kjøpe, selge, leie eller leie ut næringseiendom.

Spør oss om næringseiendom på Sørlandet – vår kompetanse, erfaring og brede kontaktnett er din garanti for en grundig, ryddig og lønnsom eiendomshandel.

Næringsmegleren er riktig adresse for gode forretninger.

Våre tjenester

Utleie av næringslokaler

Vi har et bredt utvalg av næringslokaler til leie i Agder; fra store industri- og lagerlokaler til kontorbygg og mindre butikklokaler. I arbeidet med å vurdere ulike alternativer, bidrar vi med gode, lønnsomme råd og legger stor vekt på å være en grundig og engasjert samarbeidspartner.

Salg av næringseiendom og utviklingsprosjekter

Næringsmegleren har til enhver tid et bredt spekter av næringseiendom for salg. Eiendommenes størrelse og kvaliteter er ulike, og spenner fra tomter og næringseiendom med investeringsbehov og utviklingsmuligheter, til helt eller delvis utleid næringseiendom med forutsigbar kontantstrøm.

Vi arbeider kontinuerlig med å ha god oversikt over lønnsomme salgsprospekter og spennende utviklingseiendommer på Sørlandet. Vi ivaretar dine interesser på en ryddig og profesjonell måte, og hjelper deg med å nne optimale løsninger.

I vårt tjenestespekter inngår også rådgiving og bistand i forhandlinger, vurderinger, kontraktsarbeid og oppgjør i forbindelse med næringseiendomstransaksjoner.

Verdivurderinger

Verdivurderinger er en viktig del av virksomheten hos Næringsmegleren. Oppdragene kan variere i både omfang og varighet – men felles for alle handler om finne riktig markedsverdi for en eiendom. Vår oppgave er å etablere en nøktern, men korrekt verdisetting av eiendommen.

Rådgivning knyttet til næringseiendom

Vi kan bistå med ulike aspekter ved næringseiendom, inkludert kjøp eller salg av eiendom, leieavtaler, utleie og forvaltning, eiendomsverdivurdering, juridiske og regulatoriske forhold knyttet til eiendomstransaksjoner, og strategisk planlegging av eiendomsporteføljer. 

Oppgjør

Oppgjør knyttet til næringseiendom refererer til den økonomiske transaksjonen mellom kjøper og selger når en næringseiendom skifter eierskap. Oppgjøret innebærer betaling av kjøpesummen fra kjøper til selger, overføring av eiendomsrettigheter, og eventuell regulering av utestående beløp og avgifter. Vi sørger for at oppgjørsprosessen ved en eiendomstransaksjon går smidig og korrekt.

Leie? Kjøpe? Spør oss om næringseiendom på Sørlandet.