På utkikk etter å etablere storhandel i Agder? – Næringsmegleren

Eiendomsnytt

Følg med på EiendomsNytt. Vårt webinar med nyheter fra bransjen. Følg med for nye episoder. Trykk her for å se mer.

På utkikk etter
å etablere
storhandel i Agder?

Publisert 19.09.2023

Næringsmegleren har flere spennende lokaler som egner seg godt for storhandel. Valget av riktig beliggenhet for slike lokaler er av avgjørende betydning - vi har lokaler i hele Agder!

Mandal: Marnarveien 29 / Utleie

Forretningsbygg under oppføring i Marnarkrysset, Mandal. Sentralt plassert i trafikknutepunkt like utenfor Mandal sentrum og med avkjørsel via rundkjøring fra nye E39. Rikelig med kunde- og ansattparkering, samt enkel tilkomst for kollektivreisende, gående og syklister. Området og bygget ferdigstilles i 2024 med høy standard og alle fasiliteter. 1 etasje: 2000 kvm forretning, 2. etasje: 2200 kvm forretning, 3. etasje: 2200 kvm kontor. Plantasjen og Coop Extra er allerede etablert i samme område, samt flere hurtigladere fra MER. Coop Extra er allerede, mindre enn 1 år etter åpning, en av de mest-selgende dagligvarebutikkene i regionen.

Se mer informasjon om eiendommen her.

Søgne: Sentrumsveien 8 / Utleie

Lokalene har en sentral beliggenhet på Tangvall, som er Søgnes handelssentrum med matvarebutikker, vinmonopol, serveringsteder, post, torghandel og mange forskjellige type butikker og moderne kontorlokaler. Det er stor utvikling i området og det jobbes med å forvandle Tangvall til Søgnes beste sted å bo. Lokalet er på til sammen ca. 1100 kvm og ble i sin tid bygd for matvarehandel (Rema 1000). Utover salgsarealet er det også lager, kontor, garderobe, pauserom og 2 bad/WC. I tillegg medfølger et areal på 49 kvm i kjelleren. Lokalene fremstår som åpne og lyse og er i god stand. Eksponeringen er god, med stor glassfasade vendt ut mot travel gate/torg. Tilrettelagt for vareleveranse med stor bil. Takhøyde er ca. 4 meter. Lokalene er klare for overtakelse og langtidsleie er å foretrekke.

Se mer informasjon om eiendommen her.

Vennesla: Sentrumsvegen 40-42 / Utleie

Bygget er fra 2007 og består av næringsseksjon i 1. etasje (som nå skal leies ut) og leiligheter i etasjene over. Lokalet er på ca 1100 kvm BTA og inneholder butikklokale, lager, spiserom, kjøkken, bøttekott, toalett, vaskerom (sluk i gulv – mulighet for dusj), kontor og vifterom/ventilasjon. Egen kjøreport til lageret. Vennesla sentrum er under utvikling, og det er den siste tiden blitt gjennomført en rekke prosjekter i nærheten av eiendommen. I naboeiendommen finner du Rema 1000 og like nord for eiendommen åpner Coop Extra ny stor butikk. Atrium kjøpesenter «bygdas nye møteplass» åpnet november 2022.

Se mer informasjon om eiendommen her.

Vennesla: Venneslamoen 6 / Salg

Eiendommen på 1100 kvm ligger på torvet i Vennesla sentrum og har en god beliggenhet mellom Sentrumsvegen som er den viktigste gjennomfartsåren i Vennesla sentrum. Bygget er over to plan, 1. etasje og kjelleretasje. Inngang til 1. etasje fra torvet med varelevering fra Sentrumsvegen. Inngang til kjelleretasje fra Sentrumsvegen. Videre er det rømningsvei fra kjeller via naboeiendommen som ligger vegg i vegg. Det er «Coop Prix-bygget» som skal selges.

Se mer informasjon om eiendommen her.

Lund: Marviksveien 94 / Utleie

I lys av bydelsutvikling som pågår i området i og rundt Marvika Torv, samt de fasiliteter og tilbud som allerede er på plass er Lund blitt en svært attraktiv plass å ferdes og bo. I forbindelse med nye Wilds Minne skole og flerbrukshall blir det ledig nye og innflytningsklare lokaler på gateplan. Samlet areal utgjør ca. 980 kvm BTA, inklusiv teknisk rom, personalinngang i bakkant av lokalet. Lokalene kan om ønskelig deles opp for 2-3 leietakere. Det vil bli åpen, tiltalende fasade mot Marviksveien og øvrige handels- og tjenestetilbud i området. Arealene er regulert for kontor/forretning og tjenesteyting. Med flerbrukshallen som nærmeste nabo vil det være god kundestrøm av både barn og voksne året rundt. Ved behov for tilgang på garderober, aktivitetsrom eller annet, kan dette være mulig å dele med brukere av idrettshallen. Ferdigstilling ca. medio 2024.

Se mer informasjon om eiendommen her.

Sørlandsparken: Skibåsen 41-43 / Utleie

Lokalet på ca. 777 kvm har en attraktiv beliggenhet i Sørlandsparken. Lokalet ligger i 1. etg og inneholder åpent areal, kjøkken/spiserom og lager med kjøreport (bak i lokalet). Vareheis fra lagerlokalet ned til kjeller hvor det er et tilfluktsrom som kan benyttes til lager. Inngangsparti i front, samt via felles inngangsparti for hele bygget. Meget god parkeringsdekning. I bygget finner du følgende leietakere: Europris, Fagmøbler og Kvik kjøkken. Mulighet for meget god skilt eksponering mot E-18 og svært god eksponering mot veien Grasdalen, som er en av hovedveiene til Sørlandsparken.

Se mer informasjon om eiendommen her.

Barstølveien 60a / Utleie

Lokalet ligger i 1. etg og har eget, godt profilert inngangsparti. Deler av første etasje skal nå frem-utleies ettersom Skousen flytter til nye lokaler i Avenyen i april 2024. Denne butikken er per i dag ca. 550 kvm, men det er mulig å innlemme 450 kvm ekstra i bakkant slik at arealet blir gode 1100 kvm. Alminnelig god standard og tilrettelagt med personalgarderober, spiserom og toaletter. Det er svært gode eksponeringsmuligheter på byggets 3 av 4 vegger. Muligheter for profilering også ut mot Barstølveien, der det daglig passerer mer enn 10.000 biler.

Se mer informasjon om eiendommen her.

Grimstad: Odden 4 / Utleie

Eiendommen har en sentral og idyllisk beliggenhet på bryggekanten i Grimstad Sentrum, vis a vis Odden kjøpesenter. Lokalene er godt tilgjengelig via RV420 som er hovedfartsåren inn mot Grimstad sentrum når man kommer vestfra. Daglig passerer ca 7.500 biler på denne veien. Butikklokalet er beliggende i 1. etasje og er på ca. 300 kvm. I tillegg medfølger to lagerlokaler på ca. 20 kvm hver. Videre er det er felles inngang, spiserom og toaletter/garderobe med Fargerike, som er i nabolokalet. Eksklusivt areal utgjør ca. 378 kvm BTA og areal ink. fellesareal er ca 457 kvm BTA.

Se informasjon om eiendommen her.

Arendal: Åsbieveien 2 / Utleie

Lokalet ligger svært sentralt til på Stoa i Arendal, rett ved E18. Lokalet holder høy standard og er for det meste et åpent areal. Per dags dato holder MENY til i lokalet, og det er gode fasiliteter for varemottak, lager og spiserom. Mulighet for fryse- og kjølerom. Eiendommen er plassert på flatt terreng og det er stor parkeringsplass rundt hele bygget som gir et meget godt utgangspunkt for bra handelspunkt. Lokalet er 2270 kvm ihht nåværende leiekontrakt. Lokalene kan tilpasses leietaker etter avtale. Ledig fra våren 2024.

Se mer informasjon om eiendommen her.

Arendal: Vesterveien 44 / Utleie

Maxis kjøpesenter ligger godt eksponert mot en av Arendals mest trafikkerte veier. Daglig passerer ca. 13.000 biler forbi senteret. Lokalene har beste plassering i senteret, det er det første man møter når man går inn hovedinngangen. Det er ledig to lokaler i 1. etasje: det ene lokalet er på ca. 830 kvm beliggende vis a vis hovedinngangen. Det andre lokalet er på ca. 146 kvm. Dette lokalet er rett ved sideinngangen til venstre for hovedinngangen.

Se mer informasjon om eiendommen her.

La oss finne nye lokaler som er skreddersydd til ditt behov og budsjett. Er du på jakt etter mindre lokaler til forretning/handel – se våre ledige objekter her.