Skjema – Salg av AS – Næringsmegleren

Eiendomsnytt

Følg med på EiendomsNytt. Vårt webinar med nyheter fra bransjen. Følg med for nye episoder. Trykk her for å se mer.

Skjema – Salg av AS

I forbindelse med forberedelsen av salget vi skal utføre for deg trenger vi svar på noen spørsmål og kopi av diverse dokumenter. Vennligst slå sammen flere filer til én fil eller som komprimer som zip-fil.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn

Vi trenger kopi av følgende dokumenter knyttet til selskapet som skal selges. Om de ikke finnes er det fint om du kommenterer dette nedenfor. 

Spørsmål knyttet til aksjene og selskapet som selges: 

Er aksjene, eller deler av disse, pantsatt?
Har selskapet ansatte eller pensjonsforpliktelser fra tidligere ansatte?
Har selskapet eiendeler som ikke skal medfølge i salget?

Vi trenger kopi av følgende dokumenter knyttet til eiendommen som selskapet eier. Om de ikke finnes er det fint om du kommenterer dette nedenfor. 

Spørsmål knyttet til eiendommen som selskapet eier: 

Foreligger det offentlige pålegg e.l. som ikke er utført eller betalt?
Er det planlagt større vedlikeholdsarbeid og/eller utskiftinger neste 5 år?

Dersom eiendommen er en seksjon i et sameie bes følgende oversendes i tillegg: