Skatt Sør til Kjøita

Det har vært knyttet stor spenning til hvorvidt Skatt Sør ville flytte fra Fylkeshuset og Slottsquartalet når leiekontraktene utløper i 2013.  Skatt Sør har gjennomført en lang og grundig prosess med utarbeidelse av kravspesifikasjon, innhenting og vurdering av tilbud.  En gunstig markedssituasjon gjorde at de fikk mange tilbud å velge mellom.  Flere av tilbudene ble formidlet av Næringsmegleren.

Nylig ble det klart at Skatt Sør valgte Kjøita 42, det gamle ”Alliansebygget”, som sitt fremtidige tilholdssted.  Marianne Føreland og Gunnar Sædberg i Næringsmegleren har formidlet kontrakten på vegne av Ole Ragnar Olsen som eier bygget.  – Skatt Sør leier hele bygget med totalt 4.400 kvm, forteller Føreland.  -Kombinasjonen av beliggenhet, planløsning og pris ble avgjørende for Skatt Sør sitt valg, avslutter Føreland.