Timepriser og provisjonssatser

Veiledende prisliste:

  • Provisjon ved salg: 2,5% av oppnådd salgssum, dog min. kr. 25.000.
  • Provisjon ved salg av aksjeselskap: 2,5% av oppnådd eiendomsverdi, dog min. kr. 50.000.
  • Provisjon ved utleie: 20% av første års ordinære husleie, dog min. kr. 25.000.

I tillegg til ovennevnte kommer oppstartshonorar kr. 9.500,- som bla. dekker mindre utlegg. Andre avtalte utlegg dekkes av oppdragsgiver etter regning.

Konsulentbistand: Faktureres etter medgått tid med timesats fra kr. 1.850,- til kr 2.000,-.

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.