Nyheter

Næringsmegleren søker trainee – Er du sulten på egenutvikling?

Vi utlyser nå stilling som trainee ved vårt kontor. Som trainee vil du ta del i og få grundig opplæring i alle deler av vår virksomhet. Du vil jobbe tett sammen med oss og ta aktivt del i Næringsmeglerens virksomhet. Du vil få oppgaver vedrørende tilrettelegging av næringseiendom for utleie og salg, samt få erfaring knyttet til verdivurdering og ulike typer konsulentarbeid. Vi søker deg som er sulten på suksess, ambisiøs, initiativrik, utadvendt, strukturert og ydmyk. Du er gjerne nyutdannet eiendomsmegler, siviløkonom eller jurist.

Vi tilbyr et engasjement på 1 år med muligheter for fast ansettelse. For mer informasjon om stillingen kontakt Personalhuset Search & Selection ved Jan Pedersen tlf. 982 95 271, Knut Handeland tlf. 982 95 278 eller Næringsmegleren ved daglig leder Stian L. Ordahl tlf. 903 60 045.

For å søke stillingene se www.personalhuset.no under ledige stillinger – Vest-Agder. Søknadsfrist: 10. november 2013.

 

Eiendomskonferansen 2013

Eiendomskonferansen 2013 gikk av stabelen 30. april på Clarion Ernst Hotel i Kristiansand, med ca. 160 påmeldte deltakere.  Eiendomskonferansen arrangeres for femte år på rad i samarbeid mellom Sparebanken Pluss og Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS. Hensikten med konferansen er å gi eiendomsbransjen en møteplass, i tillegg til å sette fokus på aktuelle og relevante temaer, ved å invitere profilerte og dyktige foredragsholdere.

Årets eiendomskonferanse ble tradisjonen tro innledet med foredrag av sjeføkonom i First Securities, Harald Magnus Andreassen. Ved bruk av en rekke foiler og sin engasjerende formidlingsevne tegnet han et nyansert bilde av den økonomiske situasjonen vi befinner oss i for øyeblikket, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Som administrerende direktør for NODE, en næringsklynge bestående av 57 olje- og gassrelaterte virksomheter på Sørlandet, var Kjell O. Johannessen invitert. Johannessen ga en interessant oversikt over NODE-bedriftenes virksomhet, og de spennende mulighetene og utfordringene som vil møte denne bransjen i nær og litt fjernere fremtid.

I år, som tidligere år, avla Jens Helge Hodne fra Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS en markedsrapport knyttet til markedet for næringseiendom lokalt på Sørlandet.

Advokat Geir Lippestad, mest kjent for allmennheten for sitt virke som forsvarsadvokat, var invitert for å holde foredrag over temaet «Hvorfor alt dette maset med universell utforming?». Lippestad gjennomgikk de sentrale lovbestemmelser som regulerer temaet, samtidig som han talte inspirert om de verdimessige og også økonomiske hensyn som bør motivere eiendomsbransjen til å oppfylle kravene til universell utforming.

Administrerende direktør i Sparebanken Pluss, Stein Hannevik, var i år utdeler av Sørlandets Eiendomspris 2013. Årets pris gikk til Verftet, Ny-Hellesund. Rune Torsøe mottok prisen på Verftets vegne, og uttrykte stor glede over tildelingen.

Eiendomskonferansen ble avsluttet med felles lunsj for deltakere og foredragsholdere i spisesalen på Clarion Ernst Hotel.

Hei, verden!

Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!

Kvadraturen på offensiven

Daglig leder i Kvadraturforeningen Harald Andersen

Kvadraturforeningens satsing på Julebyen blir lagt merke til langt utenfor byens grenser.  Daglig leder i Kvadraturforeningen Harald Andersen forteller at flere riksdekkende medier har fått med seg at byen tilbyr «den gode julestemningen», med en innpakning av visuelle elementer som vakker julegatebelysning, 300 juletrær, et spektakulært 3D-show, magiske musikktoner fra Domkirkespiret, samt juleverksted og skøytebane for barna som noen av virkemidlene i Julebyen.   –Hyggelig å se at vårt arbeid blir lagt merke til, sier han.  –Vi ønsker å trekke  handlende til Kristiansand også fra andre byer i Sør-Norge og har bl.a. annonsert, i et samarbeid med reiselivet, for Julebyen Kristiansand i Stavanger Aftenblad.  Et langsiktig og grundig arbeid  i  Kvadraturforeningen begynner nå å bære frukter.  På tross av at de to viktigste lørdagene i desember snødde bort melder de fleste av byens butikker om godt besøk og god omsetning i årets julehandel.  – Veldig gøy at vi har klart å snu en negativ trend, sider Andersen.  -Etter flere år med pessimisme blant butikkdrivere i Kvadraturen så er det optimismen som nå råder, avslutter han.

Lederskifte hos Næringsmegleren

Advokat Stian L. Ordahl hos Næringsmegleren Sædberg og Hodne AS overtar som daglig leder og fagansvarlig for at gründerne Jens Helge Hodne og Gunnar Sædberg kan få mer tid til kundene.

1. januar gav Gunnar Sædberg (t.v) og Jens Helge Hodne (t.h) fra seg lederansvaret i Næringsmegleren Sædberg og Hodne AS. Stian L. Ordahl overtar som daglig leder.

– Tiden var moden for å overlate ansvaret for den daglige driften til en av våre dyktige medarbeidere. Stian var et naturlig valg og han har full tillit hos alle ansatte, sier Hodne og Sædberg.

Ordahl tiltrådte som daglig leder 1. januar 2013.

– Det er en ære for meg å overta rollen som daglig leder. Etter 4 ½ år i firmaet kjenner jeg medarbeiderne og selskapet godt.  Jeg får ansvar for den operasjonelle driften av selskapet, og har dermed ansvar for blant annet personal, økonomi, den faglige kvaliteten, samt internkontroll. I tillegg vil jeg fortsatt bruke mye av min arbeidstid på megler- og konsulentoppdrag, slik som tidligere sier Ordahl.

Jurist

Han er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Aurstad & Co AS i Oslo. Advokatbevilling fikk han i 2008.

– Min bakgrunn som jurist har vært svært nyttig i min tid i firmaet så langt og vil fortsette å være det også i tiden som kommer, sier Ordahl.

Nysatsing

– Skiftet av daglig leder er et offensivt grep, og den riktige måten å møte markedssituasjonen på. Målet er å fortsette å utvikle Næringsmegleren Sædberg og Hodne AS til å bli enda bedre og enda mer tydelig som en offensiv aktør innen næringsmegling, uten at vi mister fokus på krav til kvalitet, kompetanseutvikling og etisk skikkelighet, sier Hodne.

Han og Sædberg har delt lederrollen fra firmaet ble etablert for 11 år siden og frem til i dag.

– Vi har hatt ansvaret ved siden av meglerjobben. Ved å overlate lederansvaret til Ordahl, får vi mer tid til kunder og prosjekter. Vi har absolutt ingen planer om å trappe ned, men ser frem til å kunne pleie et bredt kontaktnett enda bedre ved å være mer tilgjengelige, understreker Hodne og Sædberg.

Heldal kjøper kremområde

Kurt Palm (Heldal Entreprenør), Kjell Ivar Dahl (selger), Bjørn Heldal (Heldal Entreprenør), Jens Helge Hodne (Næringsmegleren).
Foto: Lillesandsposten

På ettersommeren ble det klart at Heldal Entreprenør kjøper boligområde «Reise» i Lillesand.  Området ligger nær sjøen ved Tingsaker og har gode kvaliteter.  -«Reise» ligger nær sentrum, solvendt, har utsikt og nærhet til sjøen, skryter Erlend H. Hansen.  Sammen med Jens Helge Hodne formidlet han salget av eiendommen til Heldal.

-Selv om vi ikke skal videreformidle salg av hverken boliger eller enkelttomter så blir det spennende å se hvordan disse blir mottatt i markedet.  Vi vet at mange fra Lillesand har kjent til område og har ventet på tomter her, fortsetter Hansen.  Eiendommen var ferdig regulert og besto av 20 eneboligtomter og en leilighetstomt for 33 leiligheter.  Heldal Entreprenør er en lokal maskinentreprenør som de siste årene også har bygget boliger.

-Vi presenterte område for mange store aktører på Sørlandet i tillegg til nasjonale og Oslobaserte kjøpere, forteller Hansen.  Vi legger imidlertid ikke skjul på at vi synes det er gøy når det er lokale aktører som trekker det lengste strået, avslutter han.

Skatt Sør til Kjøita

Det har vært knyttet stor spenning til hvorvidt Skatt Sør ville flytte fra Fylkeshuset og Slottsquartalet når leiekontraktene utløper i 2013.  Skatt Sør har gjennomført en lang og grundig prosess med utarbeidelse av kravspesifikasjon, innhenting og vurdering av tilbud.  En gunstig markedssituasjon gjorde at de fikk mange tilbud å velge mellom.  Flere av tilbudene ble formidlet av Næringsmegleren.

Nylig ble det klart at Skatt Sør valgte Kjøita 42, det gamle ”Alliansebygget”, som sitt fremtidige tilholdssted.  Marianne Føreland og Gunnar Sædberg i Næringsmegleren har formidlet kontrakten på vegne av Ole Ragnar Olsen som eier bygget.  – Skatt Sør leier hele bygget med totalt 4.400 kvm, forteller Føreland.  -Kombinasjonen av beliggenhet, planløsning og pris ble avgjørende for Skatt Sør sitt valg, avslutter Føreland.

Sammen er vi sterke

Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS er medlem av Forum for Næringsmegling hvor også Jens Helge Hodne sitter i styre.   -Forumet er en interesseorganisasjon for alle eiendomsmeglerforetak som driver med næringsmegling i etterutdanning og profesjonalisering av bransjen, fortsetter Hodne.  Bl.a. arbeider forumet sammen med Huseiernes Landsforbund og Norsk Eiendom om utarbeidelse og vedlikehold av felles kontraktsmaler for eiendomsbransjen. -Aktørene i eiendomsbransjen er tjent med at det benyttes sammenlignbare kontrakter med høy faglig standard, sier Hodne.

Alle større, og de fleste mindre næringsmeglerforetak i Norge er organisert i Forum for Næringsmegling. I tillegg til Hodne består styret av Per Kumle fra Akershus Eiendom AS, Anne Bruun-Olsen fra DTZ AS, Per Hjort fra Newsec AS,  Rikke Bergheim fra DNB Næringsmegling AS, og Tormod Boldvik, formann i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Dom i Høyesterett – Er bindende avtale inngått?

Av Næringsmegler/Bedriftsinternadv. MNA Stian L. Ordahl 

Til tross for at muntlige avtaler etter norsk rett er like bindende som skriftlige, inngås de langt fleste leieforhold vedrørende leie av næringslokaler skriftlig, og undertegnes av personer som er berettiget til å undertegne leiekontrakten. For en tid tilbake avsa imidlertid Høyesterett dom i en sak som viser med tydelighet at leiekontrakter kan anses som bindende før de(n) signaturberettigede har undertegnet skriftlig leiekontrakt.

Saken vedrører et leieforhold i en større by i Nord-Norge. Etter at en representant for utleier hadde henvendt seg til lederen av det lokale kontoret i et av de større nasjonale revisor- og rådgivningsselskapene med tanke på utleie av lokaler, ga den lokale lederen tilbakemelding om at selskapet var interessert i å leie lokalene.

Med den lokale lederen som sin representant, innledet revisorselskapet forhandlinger med utleier om leiekontrakten. Det ble utarbeidet utkast til kontrakt, som ble oversendt til selskapet sitt hovedkontor i Oslo for gjennomgang. Gjennomgangen avstedkom visse forslag til endringer, men det ble ikke gitt kommentarer til hovedpunktene i leiekontrakten.

Den daglige lederen for lokalkontoret ga etter dette uttrykk for, også pr. e-post, at det var på tide å få leiekontrakten signert. Han hadde imidlertid ikke formell signaturrett i selskapet som var part i leieforholdet. Utleier innrettet seg i tillit til at leieavtalen var bindende og iverksatte bygging på eiendommen. Endelig leiekontrakt med bilag ble utferdiget og oversendt revisorselskapet for signering.  Retur av signerte dokumenter trakk ut og utleiers representant etterlyste disse. Revisorselskapet ga da tilbakemelding om at de ønsket å trekke seg fra forhandlingene, og at de anså seg ubundet av kontrakten.

Flertallet i Høyesterett (4-1) kom etter en konkret vurdering til at leietaker var bundet av leiekontrakten.

Høyesterett konkluderte med at den daglige lederen var legitimert til å inngå bindende avtale, da han gjennom forhandlingsprosessen ga utleier berettigede forventninger om at han hadde fullmakt til å inngå en slik avtale. Det ble ikke tillagt avgjørende betydning at selskapet i sine interne rutiner hadde begrenset den daglige lederens handlefrihet, da dette ikke ble kommunisert til utleier.

Høyesterett konkluderte videre med at man som utgangspunkt skal anse bindende avtale som inngått, når forhandlingene er kommet så langt at partene har blitt enige om de vesentlige punkter i avtalen. I den aktuelle saken la Høyesterett til grunn at partene, selv om det ikke fremkom i en klar aksept av et konkret tilbud, gjennom korrespondansen var blitt enige forhold som leieforholdets varighet, leietakers plassering i bygget, leiepris pr. kvm., en endelig avtaletekst, samt kravsspesifikasjon. Dette var etter Høyesteretts oppfatning tilstrekkelig til å anse bindende avtale som inngått.

Hektisk høst!

Fig. 1

Av Eiendomsmegler MNEF Jens Helge Hodne 

Det har vært stor aktivitet hos Næringsmegleren denne høsten.  Stadig flere bedrifter har skjønt at tilbudet av lokaler er stort og at det er mulig å inngå gunstige avtaler om leie av nye lokaler.  Noen fokuserer på å redusere sine kostnader, andre benytter anledningen til å få nye lokaler som gir økt effektivitet, trivsel, eller fleksibilitet.  Mulighetene er mange.

Som det fremkommer av figuren har leieprisene nå flatet ut etter en periode med fall i prisene.  Selv om aktiviteten i høst har vært høy, har leieprisene holdt seg stabile.  Tilbudet av lokaler er fremdeles stort etter at flere nybygg gir økt tilgang av lokaler.  Hver måned gjør vi opp status over hvor mange kvm kontorlokaler som tilbys for leie i Kr.sand.  Etter å ha økt over lengere tid er tallene nå noe mer stabile.  Når tallene synker igjen vil det kunne gi grunnlag for økende leiepriser.  Vi tror imidlertid vi ennå må vente en stund på et slikt skifte i markedet.