Merverdiavgift – Delvis seier for eiendomsbransjen

Av Næringsmegler/Bedriftsinternadv. MNA Stian L. Ordahl 

Som nevnt i en artikkel i vårt forrige nyhetsbrev ble det i fjor sommer rabalder i eiendomsbransjen, da Skattedirektoratet kunngjorde en innstramming i reglene for tilbakeføring av merverdiavgift ved nybygg av næringseiendom. I desember ble innstramningen midlertidig trukket tilbake, og det ble varslet at en endelig avklaring ville komme på et senere tidspunkt.

Kort fortalt innebar innstramningene fra i fjor sommer for det første at 6-månedersfristen for samlet tilbakeføring av inngående merverdiavgift for utbygger, skulle løpe fra den første delen av nybygget ble fullført/tatt i bruk. For det andre innebar innstramningen at det ikke bare måtte foreligge en undertegnet leiekontrakt innen 6-månedersfristens utløp, men at leiekontrakten også måtte være effektuert/iverksatt innen fristen.

I et brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet datert 8. juni 2012 gir departementet svar på det første spørsmålet. I følge Finansdepartementet er det fortsatt mulighet for at man i et nybygg kan ha forskjellige tidspunkter for ferdigstillelse av ulike deler av bygget, slik at det på et nybygg kan løpe ulike frister både for den 10-årige justeringsperioden og 6-månedersfristen for å søke samlet tilbakeføring av merverdiavgift. På dette punktet kan man altså konkludere med at Finansdepartementet, med endelig virkning, går tilbake på hovedinnholdet i Skattedirektoratets melding om innstramming av regelverket fra fjor sommer.

Når det gjelder det andre spørsmålet, om leiekontrakten ikke bare må være undertegnet, men også effektuert/iverksatt innen utløpet av 6-månedersfristen, ga Finansdepartementet i sitt brev ikke noe svar. I tiden etter 8. juni 2012 gikk flere uavhengige aktører i bransjen ut og antydet at dette antakelig ville innebære at den tidligere praksis fortsatt gjelder, slik at det er tilstrekkelig at leiekontrakten er inngått/undertegnet innen fristen.  Den 13. juni 2012 ble det imidlertid publisert en artikkel på Skatteetatens nettsider, der det slås fast at: «de øvrige deler av meldingen (fra i fjor sommer, vår anm.), herunder kravet om effektuert leiekontrakt (…) opprettholdes. Konklusjonen er således at leiekontrakten må være effektuert/iverksatt innen 6 måneder etter fullføring.

Finansdepartementets brev datert 8. juni 2012 kan du finne ved å klikke her. Den presiserende artikkelen på skatteetatens nettsider datert 13. juni 2012 finner du ved å klikke her.