Leietakers marked

Vi har lagt bak oss nok et år med godt utvalg og muligheter for gunstige betingelser for leietakere.  Mange benyttet muligheten, men ennå er det mange som ikke har  forstått at tidspunkt for å bytte lokaler, eller reforhandle leiekontrakter, er svært gunstig.

Tilbudet av lokaler økte noe i 2013 på tross av at det nå nesten ikke oppføres nye næringsbygg på spekulasjon.  Vinnerne i markedet er utleierne som er villig til å tilpasse seg markedet raskt.  Vi registrer også at flere leietakere er villig til å betale for nye, eller nyrehabiliterte, lokaler framfor å leie eldre lokaler til svært lave priser.  Kvalitet er etterspurt .

Leieprisene lå nokså stille i 2013.  I løpet av året endret Næringsmegleren sine prognoser for når leieprisene igjen vil snu oppover.  Vi hadde trodd at det kunne skje i løpet av 2014, men innser nå at det neppe skjer før i 2015/2016.