Kvadraturen besto testen

Mange følger spent med på hvordan Kvadraturen står i mot konkurransen fra nye Sørlandssenteret.  Konkurransen mellom butikkene i sentrum og butikkene i kjøpesenteret er ikke ny, men ble kraftig intensivert etter at Sørlandssenteret ble utvidet til å bli Skandinavias nest største kjøpesenter.

Julehandelen 2013 var den første testen i den nye konkurransesituasjonen.  Den testen besto Kvadraturen med glans:  Hele 62% av virksomhetene i Kvadraturen melder om lik eller høyere omsetning i Julehandelen 2013 i forhold til 2012.

– Dette er sterke tall, sier leder av Kvadraturforeningen Harald Andersen. – Spesielt når vi også legger til at vi har hatt en mild vinter som er problematisk for konfeksjonsbransjen og sportsbransjen generelt.  Han tror regionens befolkning nå ser viktigheten av at å støtte opp om at Kvadraturen skal overleve fordi man tilbyr et mangfold av spennende butikker, kombinert med en rekke arrangementer som skaper liv og røre.

Byggeierne i Markensgate skal ha en stor del av æren for at Kvadraturen er på offensiven.  Store økonomiske bidrag har gjort det mulig for Kvadraturen å tilby aktiviteter og attraksjoner som trekker kunder til sentrum.  Julebyen Kristiansand har fått oppmerksomhet i flere utenbys medier og bl.a. blitt omtalt i Nitimen på NRK radio.