stianStian L. Ordahl

Ordahl er utdannet jurist (cand.jur) ved Universitet i Oslo. Etter fullført embetseksamen i 2006 arbeidet Ordahl som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Aurstad & Co. i Oslo der han blant annet fikk erfaring fra saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold og tvangsfullbyrdelse.  Ordahl fikk advokatbevilling i august 2008. Ordahl har verv i lokalt foreningsliv. Han ble ansatt i Næringsmegleren høsten 2008 og overtok 1. januar 2013 som fagansvarlig og daglig leder i selskapet.

Stian L. Ordahl
Daglig leder/Fagansvarlig/
Advokat MNA
Direkte: 38 10 44 48
Mobil: 90 36 00 45
stian@naringsmegleren.no