morten

Morten O Hellnes

Morten O Hellnes er utdannet megler ved BI. Han har siden 1998 drevet med salg, utleie og forvaltning av næringseiendom. Før dette arbeidet han som bla. som salgs- og markedssjef for leverandør til butikker og kjeder innen detaljhandel. Hellenes har verv i lokalt foreningsliv. Høsten 2010 tiltrådte Hellenes stillingen som retailansvarlig hos Næringsmegleren.

Kontakt:

Megler MNEF/Retailansvarlig
Direkte: 38 10 44 43
Mobil: 47 82 80 42
morten@naringsmegleren.no