ingerInger R. Amundsen

Amundsen ble ansatt i Næringsmegleren 2002. Før dette arbeidet hun i 16 år som sekretær, regnskapsmedarbeider og personalansvarlig ved Høie Fabrikker, samt en kort periode hos Meglerhuset Sædberg. Amundsen har verv i lokalt foreningsliv.

Inger R. Amundsen
Salgssekretær
Direkte: 38 10 44 44
Mobil: 95 03 55 98
inger@naringsmegleren.no