gunnarGunnar S. Sædberg

Sædberg har arbeidet i bransjen siden 1985.  Før han var med på å grunnlegge Næringsmegleren var han faglig leder hos Meglerhuset Sædberg AS hvor han også var ansvarlig for omsetning av næringseiendom. Sædberg har eksamen fra Norges Eiendomsmeglerhøyskole (1988) og har påbygd dette med ex.phil. og flere avdelinger ved juridisk fakultet, samt spesialutdanning innen næringseiendom. Han benyttes som fagkyndig meddommer og skjønnsmann i Tingretten og Voldsgiftsretten samt Agder Lagmannsrett, og har vært engasjert i foreningsarbeid, politisk virksomhet og faglige fora, bla. som formann i Sørlandets eiendomsmeglerforening.

Gunnar S. Sædberg
Seniorpartner/
Eiendomsmegler MNEF
Direkte: 38 10 44 47
Mobil: 90 68 84 93
gunnar@naringsmegleren.no