Ingen klar retning i markedet

Av Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF Jens Helge Hodne 

Aktiviteten i utleie av lokaler har økt denne våren.  Det er flere store aktører i markedet som etterspør kontorlokaler.  Dette er en gledelig utvikling som har gitt både oss meglere og våre kunder mer å jobbe med.  Også butikklokaler, spesielt i Kvadraturen, er mer etterspurt nå enn tidligere.

Samtidig økte tilbudet av kontorlokaler mer en forventet i vinter.  Antall ledige kontorlokaler er nå redusert noe i forhold til det høye nivået i vinter, men ennå er ledigheten stor.  Denne situasjonen har medført at vi har nedjustert vår vurdering av gjennomsnittsleien for alminnelige gode kontorlokaler i sentrum.  Estimatet er endret fra kr. 1.400 pr. kvm til kr. 1.375.

Avkastningskravet (yield) til investering i næringseiendom er en viktig indikator på hvordan salgsverdiene på næringseiendom utvikler seg.  Vi mener avkastningskravet har vært rimelig stabilt så langt i år.  Vi er imidlertid spent på hva fremtiden vil bringe siden Oslobaserte meglere mener at avkastningskravet blant kjøpere i Oslo har steget noe siste halvår.  Dette har medført et marginalt fall i eiendomsverdiene i Oslo.