Hektisk høst!

Fig. 1

Av Eiendomsmegler MNEF Jens Helge Hodne 

Det har vært stor aktivitet hos Næringsmegleren denne høsten.  Stadig flere bedrifter har skjønt at tilbudet av lokaler er stort og at det er mulig å inngå gunstige avtaler om leie av nye lokaler.  Noen fokuserer på å redusere sine kostnader, andre benytter anledningen til å få nye lokaler som gir økt effektivitet, trivsel, eller fleksibilitet.  Mulighetene er mange.

Som det fremkommer av figuren har leieprisene nå flatet ut etter en periode med fall i prisene.  Selv om aktiviteten i høst har vært høy, har leieprisene holdt seg stabile.  Tilbudet av lokaler er fremdeles stort etter at flere nybygg gir økt tilgang av lokaler.  Hver måned gjør vi opp status over hvor mange kvm kontorlokaler som tilbys for leie i Kr.sand.  Etter å ha økt over lengere tid er tallene nå noe mer stabile.  Når tallene synker igjen vil det kunne gi grunnlag for økende leiepriser.  Vi tror imidlertid vi ennå må vente en stund på et slikt skifte i markedet.