Foreløpig seier for eiendomsbransjen

Sommeren 2011 kom det melding fra Skattedirektoratet om at reglene for tilbakeføring av merverdiavgift ved nybygg av næringseiendom ville bli innstrammet. Innstramningene innebar for det første at 6 månedersfristen for samlet tilbakeføring av inngående merverdiavgift for utbygger, skulle løpe fra den første delen av nybygget ble tatt i bruk. For det andre innebar innstramningen at det ikke bare måtte foreligge en undertegnet leiekontrakt innen 6-månedersfristens utløp, men at leiekontrakten også måtte våre effektuert/iverksatt innen fristen. Dersom man ikke oppfyller disse vilkårene vil man som utbygger få en porsjonsvis tilbakeføring av inngående merverdiavgift i 10 år regnet fra det tidspunktet man oppfyller vilkårene, og ikke en samlet tilbakeføring av merverdiavgiften. Dette vil for de fleste utbyggere utgjøre en betydelig økonomisk belastning. I bransjen har det vært snakket om at endringene i praksis vil kvele muligheten for at eiendomsutviklere tør å igangsette bygging av næringseiendom, uten å ha leietakere på plass på oppstartstidspunktet.

Bransjeforeningen Norsk Eiendom kunngjorde før jul 2011 at Skattedirektoratet har gitt skattekontorene melding om inntil videre å avstå fra å håndheve de ovennevnte innstramninger i regelverket. I brevet som er sendt til skattekontorene gir Skattedirektoratet uttrykk for at spørsmålene vil bli tatt opp til ny vurdering, og at det vil bli publisert en ny orientering så snart det foreligger en avklaring. Her kan du lese Skattedirektoratets brev til skattekontorene.

Som overskriften indikerer kan eiendomsbransjen derfor notere en foreløpig seier i denne saken. Vi i Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS er svært spent på hva som vil bli det endelige utfallet , og vil komme tilbake med ytterligere opplysninger og oppdateringer når det foreligger en avklaring.

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med Stian L. Ordahl.