Eiendomskonferansen 2013

Eiendomskonferansen 2013 gikk av stabelen 30. april på Clarion Ernst Hotel i Kristiansand, med ca. 160 påmeldte deltakere.  Eiendomskonferansen arrangeres for femte år på rad i samarbeid mellom Sparebanken Pluss og Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS. Hensikten med konferansen er å gi eiendomsbransjen en møteplass, i tillegg til å sette fokus på aktuelle og relevante temaer, ved å invitere profilerte og dyktige foredragsholdere.

Årets eiendomskonferanse ble tradisjonen tro innledet med foredrag av sjeføkonom i First Securities, Harald Magnus Andreassen. Ved bruk av en rekke foiler og sin engasjerende formidlingsevne tegnet han et nyansert bilde av den økonomiske situasjonen vi befinner oss i for øyeblikket, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Som administrerende direktør for NODE, en næringsklynge bestående av 57 olje- og gassrelaterte virksomheter på Sørlandet, var Kjell O. Johannessen invitert. Johannessen ga en interessant oversikt over NODE-bedriftenes virksomhet, og de spennende mulighetene og utfordringene som vil møte denne bransjen i nær og litt fjernere fremtid.

I år, som tidligere år, avla Jens Helge Hodne fra Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS en markedsrapport knyttet til markedet for næringseiendom lokalt på Sørlandet.

Advokat Geir Lippestad, mest kjent for allmennheten for sitt virke som forsvarsadvokat, var invitert for å holde foredrag over temaet «Hvorfor alt dette maset med universell utforming?». Lippestad gjennomgikk de sentrale lovbestemmelser som regulerer temaet, samtidig som han talte inspirert om de verdimessige og også økonomiske hensyn som bør motivere eiendomsbransjen til å oppfylle kravene til universell utforming.

Administrerende direktør i Sparebanken Pluss, Stein Hannevik, var i år utdeler av Sørlandets Eiendomspris 2013. Årets pris gikk til Verftet, Ny-Hellesund. Rune Torsøe mottok prisen på Verftets vegne, og uttrykte stor glede over tildelingen.

Eiendomskonferansen ble avsluttet med felles lunsj for deltakere og foredragsholdere i spisesalen på Clarion Ernst Hotel.