Fullt hus på Eiendomskonferansen 2016

Den 19. april gikk Eiendomskonferansen 2016 av stabelen på Clarion Ernst Hotel i Kristiansand, med ca. 185 påmeldte deltakere. Eiendomskonferansen arrangeres av Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS for åttende år på rad, og for andre gang på rad i samarbeid med DNB. Hensikten med konferansen er å gi eiendomsbransjen en møteplass, i tillegg til å sette fokus på aktuelle og relevante temaer, ved å invitere profilerte og dyktige foredragsholdere.

Årets eiendomskonferanse ble innledet med foredrag av Kyrre Aamdal som er seniorøkonom i DNB Markets. Aamdal er en av landets ledende økonomer og brukes mye som markedskommentator i media. Aamdal holdt et innholdsrikt foredrag, der han formidlet et nyansert bilde av den makroøkonomiske situasjonen vi står overfor i dag og hva det kan fortelle om i tiden fremover.
Også i år avla Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS, ved daglig leder Stian L. Ordahl en markedsrapport knyttet til markedet for næringseiendom lokalt på Sørlandet.

Advokat Dag Henden Torsteinsen , som er partner i advokatfirmaet Grette og mye brukt som foredragsholder vedrørende juridiske forhold knyttet til næringseiendom, holdt et lærerikt foredrag knyttet til hva utleier kan gjøre dersom leietaker misligholder leiekontrakten. Dessverre har dette den senere tid blitt et aktuelt tema for en del gårdeiere, og foredraget ga viktige innspill i så henseende.
Blant bidragsyterne på årets konferanse var også direktør for utleie og forretningsutvikling Anders Solaas og den profilerte dansk/norske arkitekten Lin Skaufel, som ga interessante og tidsaktuelle perspektiver knyttet til henholdsvis leietakerbehandling, og hvordan vi på Sørlandet kan tenke nytt om byplanlegging.

Administrerende direktør Tom Kristiansen fra Rema Etablering Norge AS avsluttet konferansen med et fyrverkeri av et foredrag. Ved bruk av humørfylte spissformuleringer ga han forsamlingen innsikt i hvordan markedene for næringseiendom og daglivarehandel griper inn i hverandre.

Administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Anita Dietrichson, var også i år utdeler av Sørlandets Eiendomspris. Årets pris gikk til Hunsfos Næringspark. Agnar Espegren, Trygve Aas og Terje Mangseth mottok prisen på næringsparkens vegne, og holdt en humørfylt takketale.

Fra medias omtale av konferansen:

http://www.fvn.no/okonomi/–I-Markens-toppet-det-seg-like-for-spaden-ble-satt-i-jorden-for-Sandens-3000794.html

http://www.fvn.no/okonomi/–Kristiansand-trenger-3000-nye-arbeidsplasser-for-a-komme-i-balanse-2998087.html

http://www.fvn.no/okonomi/Hunsfos-utbyggere-hedret-2997397.html

http://www.fvn.no/lokalt/kristiansand/Enda-et-kontorbygg-pa-Kjoita-3005153.html

http://www.venneslatidende.no/kjop-tilgang?aId=1.1521854