Ingen store endringer i markedet

I Næringsmegleren følger vi markedet tett for å kunne gi best mulig råd til våre kunder. Vi innhenter også tall fra andre kilder for å forstå markedet bedre og for å kunne se trender så tidlig som mulig.

Denne uken kom Forventningsbarometeret for Q3 2014 fra Finans Norge og TNS Gallup. Forventningsbarometeret måler nordmenns tillit til egen og landets økonomi. Dersom de fleste av oss generelt ser lyst på livet og har tro på fremtiden er vi villig til å investere mer, både som forbrukere og bedrifter. Forventningsbarometeret har vist seg som en robust indikator for kommende etterspørsel 3 til 6 måneder før det sees i økonomien. Fig. 1 viser hvordan forventningene svinger (blå kurve). Den andre kurven viser hvordan leieprisene på kontorlokaler i Kristiansand har utviklet seg i samme periode (2014-kr).

Figuren viser også at det de siste årene har vært relativt små utslag i Forventningsbarometeret. Forventningene er imidlertid vesentlig bedre enn hva tilfelle var etter finanskrisen i 2008. Blant tallen for Q3 ser vi at troen på landets økonomi er noe svekket, men at de positive forventningene til egen økonomi veier opp for dette, og totalen viser høyere forventninger til tiden som kommer. Vi registrerer også at tallene har utviklet seg positivt de tre siste kvartalene. Vi er spent på hvordan kurven vil utvikle seg utover høsten og i 2015.