januar 2012

Nytt fra Næringsmegleren

Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS er Sørlandets spesialist på eiendomsmeglertjenester tilknyttet næringseiendom.  I disse dager presenterer vi ny hjemmeside tilpasset ny profil, vi ønsker å kunne bruke hjemmesiden til å gi tettere informasjon om tema som våre kunder vil kunne ha glede av.

I den forbindelse lanserer vi også nyhetsbrev som sendes ut pr. e-post til våre kunder og andre interesserte.  Ambisjonen er å sende dette ut min. 4 ganger pr. år.  I tillegg vil vi sende ut nyhetsbrev dersom vi mener det kommer nyheter knyttet til lover og regelverk som er viktige for eiendomsaktørene å få informasjon om fort.  Nyhetsbrevene vil i tillegg til faglig stoff også inneholde info om spesielle transaksjoner som er gjennomført, om spesielle prosjekter vi arbeider med, og om utviklingstrekk i markedet.

Dersom du ikke ønsker å stå på vår mottakerliste så kan du melde deg av tjenesten her. Dersom du kjenner andre som burde få nyhetsbrevet så vil gjerne ha tips om det.

Foreløpig seier for eiendomsbransjen

Sommeren 2011 kom det melding fra Skattedirektoratet om at reglene for tilbakeføring av merverdiavgift ved nybygg av næringseiendom ville bli innstrammet. Innstramningene innebar for det første at 6 månedersfristen for samlet tilbakeføring av inngående merverdiavgift for utbygger, skulle løpe fra den første delen av nybygget ble tatt i bruk. For det andre innebar innstramningen at det ikke bare måtte foreligge en undertegnet leiekontrakt innen 6-månedersfristens utløp, men at leiekontrakten også måtte våre effektuert/iverksatt innen fristen. Dersom man ikke oppfyller disse vilkårene vil man som utbygger få en porsjonsvis tilbakeføring av inngående merverdiavgift i 10 år regnet fra det tidspunktet man oppfyller vilkårene, og ikke en samlet tilbakeføring av merverdiavgiften. Dette vil for de fleste utbyggere utgjøre en betydelig økonomisk belastning. I bransjen har det vært snakket om at endringene i praksis vil kvele muligheten for at eiendomsutviklere tør å igangsette bygging av næringseiendom, uten å ha leietakere på plass på oppstartstidspunktet.

Les mer

Nytt år, nye muligheter

I Næringsmegleren følger vi eiendomsmarkedet på Sørlandet tett. Dessverre finnes det ingen offentlig statistikk over utviklingen i næringseiendom på Sørlandet. Vi har derfor siden starten i 2001, min. 2 ganger i året vurdert utviklingen i markedet og benyttet dette i statistikk. Dette har gitt oss en god oversikt og utviklingstrekk, og ett bedre grunnlag for å synse om trender og gi råd til våre kunder. Dagens Næringsliv benytter bl.a. input fra oss i sin halvårlige oversikt over utviklingstrekk kysten rundt.

Les mer

Proff 10-åring

Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS er 10 år. I løpet av disse årene har selskapet omsatt og formidlet eiendommer for flere milliarder kroner over hele Sørlandet.
–Det har vært 10 år med høyt tempo, sier de to gründerne av Sørlandets eneste spesialiserte meglerkontor for næringseiendommer, Gunnar S. Sædberg og Jens Helge Hodne.
De har begge meglerblod i årene, og har til sammen mer enn 50 års erfaring innen formidling av næringseiendom; Hodne kom fra Hodne Eiendom AS og Sædberg fra Meglerhuset Sædberg AS.
–Vi så behovet for å rendyrke formidling av eiendommer for bedrifter og virksomheter. I desember 2001 flyttet vi porteføljene fra våre selskaper over til det nye selskapet, Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS. Vi har ikke angret.

Les mer