Proff 10-åring

Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS er 10 år. I løpet av disse årene har selskapet omsatt og formidlet eiendommer for flere milliarder kroner over hele Sørlandet.
–Det har vært 10 år med høyt tempo, sier de to gründerne av Sørlandets eneste spesialiserte meglerkontor for næringseiendommer, Gunnar S. Sædberg og Jens Helge Hodne.
De har begge meglerblod i årene, og har til sammen mer enn 50 års erfaring innen formidling av næringseiendom; Hodne kom fra Hodne Eiendom AS og Sædberg fra Meglerhuset Sædberg AS.
–Vi så behovet for å rendyrke formidling av eiendommer for bedrifter og virksomheter. I desember 2001 flyttet vi porteføljene fra våre selskaper over til det nye selskapet, Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS. Vi har ikke angret.

Jens helge og Gunnar

Naturlig vekst
Da de startet opp var de tre ansatte i selskapet, for fem år siden var de fem og nå er de åtte. Alle har lang erfaring.
–Vi har vokst i takt med oppdragsmengde, sier de to.
–Klientene våre er profesjonelle, og stiller tøffe krav. Næringsmeglere trenger analytiske evner, kunnskap om næringsliv og kjennskap til markedet på en helt annen måte enn boligmeglere, sier Hodne.

Vil skape verdier
Sædberg og Hodne er opptatt av å utvikle landsdelen, og selskapets visjon er å bidra til verdiskapning på Sørlandet.
–Skaper dere verdier?
–Vi føler vi gjør det ved å hjelpe virksomheter slik at de får tidsriktige lokaler, og lokaler som for eksempel gir bedre arbeidsmiljø. Og vi er med på byutvikling ved at vi er sentrale aktører på for eksempel Tangen og Kjøita Park. Så har vi lokket utenbys aktører til Sørlandet, sist ved at Deli de Luca etablerte seg i Kristiansand. Slik er vi med å utvikle og skape noe, sier Hodne.

Sædberg og Hodne har også engasjert seg i diskusjonen omkring Sørlandsparken og Kvadraturen.
Vi er opptatt av at begge sentrene får gode rammevilkår, de skal jo leve side om side; Kvadraturen med butikker som er egnet for lokalene her, og Sørlandsparken med det som passer inn der, sier Hodne.

God tro på fremtiden
De to kan se tilbake på 10 solide år. De første åtte var svært gode, så kom finanskrisa også for Næringsmegleren.
–Det vanskeligste var at vi ikke klarte å skape resultater for våre kunder på samme måte som før. De siste årene har vi blitt tvunget til å være mer offensive og oppsøkende. Det har vært sunt for oss, og vi syns selv vi har vokst og blitt sterkere. Markedet etterspør vår rådgivning i større grad. Og vi har nå stor tro på fremtiden, sier meglerne.

De har kontorer i Tollbodgaten i Kristiansand, men er meglere for hele Sørlandet.
–Vi vil være landsdelens næringsmegler. Vi har også gjerne kunder utenfor regionen, men det er kunder som enten ønsker å etablere seg på Agder, eller kunder som trenger hjelp til eiendommer på Sørlandet, sier de samstemt.

–Er dere alltid så enige?
–Vi har de samme grunnverdiene, og vi har skarpe diskusjoner, men i løpet av disse 10 årene har vi aldri kranglet. Det er fordi vi har gjensidig respekt for hverandre, sier Hodne og Sædberg.